HOME  |  ABOUT US  |  SCHEDULE  |  LIVE STREAMING  |  CREW  |  LINKS  |  ONLINE TV  |  DONATIONS  |  CONTACT US
© Radju Katidral
Developed by: Videotones Malta ICT
Radju Katidral 90.90 fm st
Lehen il-Katidral f' darek
Latest News

Skeda festa Santa Marija 2015


Ghal din is-sena, Radju Katidral qed ihejji skeda mill-aqwa, b’materjal varjat, li ghandu bhala tema principali l-festa tal-Ghid tal-Assunta. Ma jonqsux il-programmi ‘tal-Banda’, li jzewqu l-iskeda bil-marci brijuzi, u informazzjoni dwar is-Socjeta’ Leone. Radju Katidral se jkun qed joffri dan is-servizz lit-telespetatturi tieghu, specjalment lill-morda u l-anzjani tal-parrocca, u kif ukoll l-emigranti, li permezz ta’ dan is-servizz ihossuhom eqreb tal-parocca tal-Katidral u tas- Socjeta Filarmonika Leone.

Ovvjament, ma jonqosx li bhal kull skeda tal-Festa, ikun hemm ix-xandiriet diretti tal-funzjonijiet u c-celebrazzjonijiet kollha li jsiru fil-Knisja Katidrali kif ukoll xandiriet minn barra is-swar tac-cittadella fosthom marcijiet brijuzi. Mill-quddies tal-Kwindicina ghall-Funzjonijiet tat-Tridu u eventwalment it-Translazzjoni Solenni, u l-Quddiesa Pontifikali ta’ nhar il-Festa, Radju Katidral se jkun ghaddej b’hidma kontinwa sabiex dawn jixxandru, dejjem ghall-beneficcju u s-servizz tal-komunita’.

Dik kienet harsa hafifa lejn x’ghandu wiehed jistenna mill-iskeda tal-Festa 2015. Nistednukom biss sabiex tisimghuna fuq ir-radju jew permezz tal-online streaming, u tghaddulna l-kummenti taghkom, li huma dejjem milqugha. Tinsewx- Radju Katidral hu r-radju li jwasslilkom lehen il-Katidral f’darkom!